Organizator:

O Forum D&A 2024

Podziel się

 

Podczas Forum Designu i Architektury 2024 ponownie pochylimy się nad zasobami, które można dowartościować za pomocą architektury i designu. Szerzej zajmiemy się zagadnieniem wody w mieście oraz w jaki sposób można ująć jej potencjał w projektowaniu. Woda to bowiem zarówno nadrzeczne bulwary, jak i cieki ukryte pod miejską posadzką, podstawa zielono-błękitnej infrastruktury, ale też węzeł dla lokalnego dziedzictwa oraz szansa na ciągłość w planowaniu miejskim. Przyglądając się dobrym przykładom projektowania dla wody w mieście, mamy także nadzieję na żywą dyskusję o szansach, które otwierają się przed zrównoważoną architekturą i budownictwem.

 

Forum Designu i Architektury towarzyszy
Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA.

 

 

Targi BUDMA, największe i najważniejsze spotkanie branży budowalnej w Polsce i Europie Centralnej, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat. Najbliższa edycja odbędzie się dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu, pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". BUDMA będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.