Organizator:

Prelegenci

dr hab. Agata Stanisz

Antropolog
UAM

dr hab. Agata Stanisz

Antropolog
UAM
dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W 2005 ukończyła studia etnologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast 15 listopada 2010 obroniła pracę doktorską Antropologia rodziny. Praktykowanie pokrewieństwa na przykładzie wybranych środowisk we współczesnej Polsce, 25 czerwca 2019 habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Antropologia nowych mobilności (w praktyce) wobec tematów modernizacji, lokalności, translokalności i bezruchu.

Arkadiusz Ptak

Burmistrz
miasto Pleszew

Arkadiusz Ptak

Burmistrz
miasto Pleszew
Politolog. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

W 2005 roku doktoryzował się, zaś od 2017 roku jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).Oprócz pracy zawodowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pracownik naukowy – m.in. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Obecnie związany naukowo z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie zasiada również w Radzie Naukowej Instytutu. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bartosz Jarosz

Partner
Neostudio Architekci

Bartosz Jarosz

Partner
Neostudio Architekci
Absolwent NSAIS de Strasbourg oraz Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, kreuje estetyczne i efektowne kosztowo rozwiązania.

Filip Springer

Reportażysta / Fotoreporter

Filip Springer

Reportażysta / Fotoreporter
Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (archeologia z antropologią kulturową)

W 2004 pracował dla Polskiej Agencji Fotografów Forum. Współpracował z dziennikami „Głos Wielkopolski” i „Gazeta Poznańska”, publikował m.in. w tygodnikach „Polityka”, „Przekrój”, „Duży Format”, a także miesięczniku „Vogue”. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Pismo”, dla którego pisze reportaże w ramach cykli klimatycznego, oraz miesięcznika „Znak”, dla którego pisze felietony.

Jest także autorem fotoreportaży: Miało być ładniePłacz nad rozlanym miastem (2009); Nie ma jeziora (2010), a także podkastów Umiar oraz Nie wiem na platformie Audioteki.

Hubert Trammer

Ambasador
Nowy Europejski Bauhas

Hubert Trammer

Ambasador
Nowy Europejski Bauhas
Tytuł wystąpienia: Nowy Europejski Bauhaus a sprawa polska

Nowy Europejski Bauhaus to w założeniu ruch społeczny łączący oddolne inicjatywy, ale tworzony jest z bardzo wysokiej góry – powołany został z inicjatywy przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Nowy, – choć nie jest nastawiony na tworzenie wszystkiego od nowa, ale w dużej mierze ma się opierać na tym co już istnieje. Europejski, – ale nie ma ograniczać się tylko do Europy. Bauhaus – choć względem dobrze znanego wszystkim Bauhausu ma więcej różnic niż podobieństw. Nowy Europejski Bauhaus ma związek z Europejskim Zielonym Ładem. Ma pomóc związać go z uwzględnianiem interesów różnych grup społecznych oraz z estetyką rozumianą bardziej jako jakość doświadczeń i różne aspekty pozafuncjonalne niż jako kwestie czasto wizualną. Wykład i dyskusja podczas Budmy mają pomóc przybliżyć ten ruch, a także zarysować jego odniesienia do kontekstu polskiego.

BIO:

Architekt. Uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu. Współpracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Sędzia konkursów architektonicznych. Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat konkursów architektonicznych w zespole pracowni Archigrest i Toposcape (2016 – Centrum Lokalne „Orszy” w Warszawie, 2019 – Park Żerański w Warszawie). Współpracował między innymi z Fundacją Twórców Architektury, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA, czasopismami Architektura-murator i A10 – New European Architecture, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, Urzędem Miasta Lublin; Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, a także Wydziałami Architektury Politechnik Warszawskiej i Białostockiej, oraz ETH w Zurychu.

Jakub Głaz

Architekt

Jakub Głaz

Architekt
Krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych.

Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury w mediach specjalistycznych i ogólnotematycznych. Autor i kurator wystaw architektonicznych. Dwukrotny laureat nagrody dziennikarskiej Izby Architektów RP.

Jakub Szczęsny

Architekt
Wykładowca akademicki i popularyzator architektury.

Jakub Szczęsny

Architekt
Wykładowca akademicki i popularyzator architektury.
Tytuł wystąpienia: Po co w ogóle budujemy?

Wykład jest refleksją na temat relacji między stanem rynku budowlanego w Polsce, zmianami klimatu i sytuacją demograficzną dziś i w najbliższych latach. Jakie budowanie i w jakim stopniu ma sens wobec wyzwań ekologicznych, epidemiologicznych i politycznych? Jakie są tendencje międzynarodowe?

Jest pierwszym polskim architektem, którego projekt, Dom Kereta, znalazł się w kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Współtworzył markę Simple House. Od 2020 roku Szczęsny jest dyrektorem artystycznym marki energooszczędnych domów modułowych Freedom Houses dla Ekoinbud.

Maciej Frąckowiak

Socjolog
UAM

Maciej Frąckowiak

Socjolog
UAM
Wykładowca - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Tomczak

Redaktorka Naczelna
A&B

Małgorzata Tomczak

Redaktorka Naczelna
A&B
Redaktorka naczelna A&B – magazynu i portalu poświęconego współczesnej architekturze polskiej; krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu.

Absolwentka historii sztuki na UJ, specjalność — sztuka najnowsza. Autorka licznych publikacji i wykładów z zakresu architektury, przestrzeni publicznej i sztuki. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów międzynarodowych w dziedzinie architektury i rozwoju miasta, jurorka w konkursach architektonicznych, redaktorka książek. Obecne zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem przestrzeni zurbanizowanej oraz współczesnej architektury skandynawskiej.

dr inż. arch. Monika Arczyńska

Współzałożycielka A2P2
A2P2

dr inż. arch. Monika Arczyńska

Współzałożycielka A2P2
A2P2
Współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej

Zajmującej się m.in. masterplanami (Stare Świdry i Port Praski w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni z NANU, Plc Wolności w Łodzi z mamArchitekci) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Adiunktka na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu i Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą-Murator” i czeskim „INTRO”.