Organizator:

Podsumowanie Forum D&A 2024

Podziel się

ODNOWA – do źródeł witalności było hasłem przewodnim szóstej edycji Forum Designu i Architektury, które odbyło się w dniach 31 stycznia -1 lutego 2024 r. podczas targów Budma w Poznaniu.

Hasłem szóstej edycji Forum Designu i Architektury była ODNOWA – do źródeł witalności. Woda w prezentacjach, debatach i wykładach gości specjalnych pojawi się tak dosłownie – jako potencjał nadrzecznych bulwarów, jezior, ogrodów deszczowych, a także strumieni ukrytych pod miejską podłogą, albo podstawa zielonej i niebieskiej infrastruktury. Jak i w szerszym rozumieniu: jako węzeł dla lokalnego dziedzictwa kulturowego, szansa na ciągłość w planowaniu urbanistycznym czy metafora zielonej architektury. Uczestnicy przyglądali się dobrym przykładom projektowania dla wody w mieście, dużym publicznym inwestycjom w przestrzeń publiczną, a także prywatnym inicjatywom mieszkaniowym. Ożywiona dyskusja z publicznością dotyczyła tematów rzeczywistych możliwości, jakie otwierają się przed inspirowaną wodą zrównoważoną architekturą i budownictwem.

Forum Designu i Architektury ponownie było przestrzenią prezentacji najciekawszych realizacji z ostatnich lat. Na scenie Forum D&A pojawili się wybitni znawcy tematyki architektonicznej w tym goście specjalni - Izabela Małachowska-Coqui, partner Coqui Malachowska Coqui Städtebau Landschaftsarchitektur z siedzibą w Berlinie oraz Yuki Ikeguchi, wiceprezes wykonawczy i partner paryskiego oddziału Kengo Kuma and Associates.

Podczas Forum rozstrzygnięto konkurs Szkice Architektoniczne to „Do źródeł witalności – czyli woda w architekturze”, którego celem jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną.

Uczestnicy Forum mieli także okazję poznać laureatów studenckiego konkursu architektonicznego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”. Adresowany był do studentów uczelni kształcących na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zachodniego poznańskiego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim.

Wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz partnerom Forum D&A dziękujemy za współpracę i uczestnictwo w wydarzeniu.

Zapraszamy na kolejną edycję Forum Designu i Architektury!