Organizator:

Szkice Architektoniczne. Adaptacje, przebudowy, odbruki.

Podziel się

Umiejętność szkicowania to technika coraz bardziej zapomniana przez uczniów, a później studentów architektury i architektów, wypierana przez programy graficzne. A przecież prawdziwe pomysły rodzą się w głowie i w pierwszej kolejności przenoszone są na papier w celu ich utrwalenia - przekonuje Bartosz Jarosz, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Celem KONKURSU jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu Szkice Architektoniczne to „Adaptacje, przebudowy, odbruki”

ORGANIZATOR i PARTNER oczekują od uczestników KONKURSU, spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu. Tegoroczne hasło niech będzie możliwie szeroko rozumianą inspiracją. Twórcze, nieoczywiste prace mają unaocznić, jak różnie można rozumieć te słowa. Ważne w  KONKURSIE jest pokazanie, jak bogaty jest język sztuki, jaka różnorodność tkwi w kreatywnym podejściu do tematu, jaką wartość niesie artystyczna brawura.

Prace, wykonane techniką tradycyjną, powinny uwzględniać aktualne zagadnienia dbałości o środowisko naturalne, której przejawem może być kreowanie odpowiedzialnej i funkcjonalnej architektury obiektu bądź przestrzeni. 10 nominowanych prac, ocenionych przez eksperckie Jury, awansuje do ścisłego finału. W trakcie targów BUDMA ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu. 

ORGANIZATORZY:

Grupa MTP wraz z partnerem - Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która zapewnia obsługę merytoryczną KONKURSU i profesjonalne jury oraz promocję KONKURSU. Patronem honorowym tegorocznej edycji KONKURSU jest arch. Marian Fikus, profesor Politechniki Poznańskiej, uznany architekt IARP i SARP, urbanista, działacz środowiskowy, uznawany za mistrza rysunku odręcznego.

TECHNIKA PRACY: 

  • praca wykonana techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką)
  • liczba kolorów: dowolna

FORMAT PRACY:

  • arkusz A2, wersja wzmocniona (np. tekturą)

ZAKOŃCZYŁ SIĘ TERMIN NADSYŁANIA PRAC

OCENA PRACY:

  • walory wizualne i estetyczne
  • nowatorstwo i wrażliwość wykonanej pracy konkursowej
  • artystyczna wypowiedź wysmakowana formalnie, precyzyjna i wystudiowana
  • praca wykorzystująca cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  • lista 10 prac nominowanych w KONKURSIE zostanie ogłoszona 14 stycznia 2023 roku na stronach  internetowych ORGANIZATORA  (budma.pl) oraz PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl).   

 

 
Regulamin konkursu